Regulamin konkursu “Wygraj tygodniowy wyjazd do Bułgarii dla dwóch osób”

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu „Wygraj tygodniowy wyjazd do Bułgarii dla dwóch osób”, w którym nagrodą jest:

Podwójny bilet lotniczy w dwie strony, z Warszawy (inne miejsce wylotu do uzgodnienia z organizatorem) do Burgas w Bułgarii, z noclegiem w prywatnym apartamencie w Sveti Vlas na okres tygodnia oraz z transferem z lotniska w dniu przylotu, jak i na lotnisko w dniu wylotu, dla zwycięzcy konkursu i osoby towarzyszącej. (Zwany dalej „konkurs”)

Jest:

Estalla – obsługa nieruchomości w Polsce i za granicą. RIGHT DIRECTION POLAND Sp. Z O.O. Łopatki 62, 98-100 (zwany dalej „Organizator”).

1. Konkurs organizowany jest na oficjalnym profilu na Facebooku „Estalla”.

2. Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, określa prawa i obowiązki stron.

 

§ 2. Uczestnictwo w konkursie

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, przy czym pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, czy umowy zlecenia.

2. Uczestnikiem niniejszego Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna zarejestrowana w Konkursie, spełniająca wszystkie warunki Regulaminu udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

4. Akceptacja przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości jak i również zobowiązanie do jego przestrzeganie oraz potwierdzenie, iż spełnia warunki udziału w konkursie następuje w momencie przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.

5. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

7. Każdy Uczestnik powinien posiadać aktywne konto w serwisie społecznościowym: Facebook.com

WRÓĆ DO KONKURSU
§ 3. Przebieg Konkursu, wyłonienie zwycięzcy i przyznanie nagród.

1. Konkurs polega na polubieniu profilu „Estalla – obsługa nieruchomości w Polsce i za granicą” na facebooku oraz udostępnieniu posta konkursowego na profilu uczestnika, wraz z oznaczeniem pod postem konkursowym osoby, z którą uczestnik chciałby wykorzystać nagrodę, i z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego to właśnie Ty masz wygrać podróż do Bułgarii?”.

2. Czas trwania konkursu: 5 sierpnia 2022 r. godzina: 20:00 – 15 sierpnia 2022 r. godzina: 20:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 sierpnia o godzinie 20:00 na Facebooku oraz Instagramie „Estalla – obsługa nieruchomości w Polsce i za granicą”.

3. Po zakończeniu konkursu pięcio osobowe Jury na drodze obrad wyłoni zwycięzcę. Organizator w wiadomości prywatnej ustali termin oraz lokalizację odebrania nagrody. Wylot można będzie zrealizować w terminie od 1 września 2022 r. do 30 września 2022 r. Organizator zapewnia transfer w Bułgarii z lotniska do apartamentu i z apartamentu na lotnisko, jedynie w dniu przylotu i wylotu.

4. Skład Jury wchodzą:

  • Nurshen Pehlivan – Agentka nieruchomości w Bułgarii –  FESTIVAL REAL ESTATE
  • Piotr Paczka – Profesjonalny doradca rynku ubezpieczeniowego życie, majątek, emerytury
  • Ewelina Mikulska-Ignaczak – Architekt wnętrz – MIKULSKA STUDIO
  • Małgorzata Koperska – Agentka nieruchomości w Polsce – NIERUCHOMOŚCI Z UŚMIECHEM
  • Damian Korczyk – Agent nieruchomości w Bułgarii – DK REALTOR   

Z ramienia organizatora nad przebiegiem obrad czuwać będzie: Jakub Ignaczak – Agent i zarządca nieruchomości – ESTALLA Nieruchomości

5. Dwa bilety będą w taryfie Economic (max wymiary bagażu 40 cm x 20 cm x 25 cm) oraz bagaż na kółkach do 10 kg (55 cm x 40 cm x 20 cm)

6. Zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę, jeśli nie będzie zgodne z Regulaminem, będzie obraźliwe dla osób trzecich, będzie przedstawiało treści wulgarne, opisujące przemoc, elementy niezgodne z prawem, i inne elementy uznane za powszechnie niedozwolone.

7. W czasie trwania całego Konkursu jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

8. Nagrody nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.

 

WRÓĆ DO KONKURSU

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą na podstawie decyzji Organizatora zostać zdyskwalifikowani, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania Uczestnika o podjętej decyzji.

2. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu, bez konieczności poinformowania Uczestników. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania nagrody lub zwrotu kosztu udziału w Konkursie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Uczestników, którzy spełnili warunki do otrzymania nagrody przed dniem zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w dniu zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu.

 
 

Prezentacja nieruchomości

Zdjęcia nieruchomości, wirtualny spacer, edycja – Profesjonalne usługi do prezentacji dowolnej nieruchomości. Szeroki zakres, różne możliwości i formy świadczenia usług.

od 49,- PLN z ESTAGET

Porady prawne

Porady prawne “Prawnik+ nieruchomości” – Kancelaria specjalizująca się w sprawach dotyczących nieruchomości udzieli wsparcia na każdym etapie.

Od 59,- PLN z ESTAGET

Home Staging

Home Staging i inni doradcy nieruchomości – W zależności od potrzeb, zespół projektnatów doradzi jak podnieść wartość nieruchomości w zakładanym budżecie.

Od 169,- PLN z ESTAGET