Jak nabyć nieruchomość w Bułgarii 

01.

Rozpoczęcie współpracy przy nabyciu nieruchomości oraz określenie warunków

02.

Przegląd ofert i wizja lokalna nieruchomosci na żywo lub w trybie live viewingu

03.

Rezerwacja wybranej nieruchomości na czas dopełnienia formalności

04.

Przygotowanie umowy z określeniem warunków oraz formy płatności

05.

Wpłata należności wedłlug ustalonych transz zgodnie z umową przedwstępną

06.

Organizacja i notarialne podpisanie przeniesienia własności w formie aktu

Szczegóły procesu zakupu nieruchomości w Bułarii
Proces zakupu
 1. Podpisanie umowy o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami w celu zabezpieczenia interesu wszystkich stron.
 2. Ustalenie kryteriów poszukiwanej nieruchomości uwzględniając budżet, cel inwestycji, lokalizację,
 3. Prezentacja ofert zgodnie z określonymi kryteriami,
 4. Organizacja live viewingu online lub ustalanie wyjazdu/wylotu inwestycyjnego,
 5. Oględziny nieruchomości online lub na żywo, spełniających kryteria klienta wraz z prezentacją możliwych do osiągnięcia korzyści (wstępne negocjacje),
 6. Negocjacje ceny prowadzone są wyłącznie przed rezerwacją i podpisaniem umowy rezerwacyjno-depozytowej,
 7. Wpłata ustalonego depozytu, który najczęściej wynosi od 1.000 do 2.000 EUR wraz z podpisaniem umowy rezerwacyjno-depozytowej,
 8. Rezerwacja wybranej nieruchomości i wycofanie jej z obrotu dla innych zainteresowanych,
 9. Przygotowanie i podpisanie umowy przedwstępnej przeniesienia własności wraz z określeniem formy płatności. Pierwsza wpłata na ogół wynosi 30% wartości nieruchomości przy planie odroczonym pomniejszonej o opłatę rezerwacyjną. Termin wpłaty wynosi od 14 do 30 dni w zależności od sprzedającego lub ustaleń z developerem,
 10. Wpłata pozostałej wartości nieruchomości w ustalonych transzach zgodnie z warunkami określonymi w umowie przedwstępnej z jednoczesnym odbiorem i przekazaniem lokalu,
 11. Organizacja i notarialne podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego u notariusza w Bułgarii lub poprzez ambasadę bułgarską w Polsce. Podpisują umowę w Bułgarii obecny jest tłumacz przysięgły, a umowa tłumaczona jest także na język Polski. Do momentu podpisania aktu notarialnego sprzedający oczekuje zapłaty całości wartości nieruchomości, istnieje jednak możliwość zapłaty w trakcie podpisywania umowy notarialnej lub po jej podpisaniu w umówionym terminie przelewem w obecności notariusza,
 12. Dopełnienie czynności prawno-cywilnych w Bułgarii we właściwych urzędach osobiście (ze wsparciem pośrednika i tłumacza) lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego pośrednikowi na miejscu w Bułgarii. Czynności dotyczą między innymi formalności podatkowych, zmiany wpisu właściciela w rejestrach ksiąg wieczystych i gruntów, podpisanie umowy o zarządzanie najmem i utrzymaniem nieruchomości.
Sprawdzenie nieruchomości, kontrachenta i koszty transakcji

SPRAWDZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zanim ostatecznie dojdzie do finalizacji transakcji, dla zabezpieczenia interesów kupującego sprawdzane jest kilka aspektów związanych z nieruchomością.

1. Odpowiednik Księgi Wieczystej czyli Właściwy Rejestr Nieruchomości, a w nich: tytuł własności czyli dane właściela, przedmiot umowy czyli informacje o nieruchomości i zgodność z zarejestrowanymi parametrami, ewentualne obciążenia prawne i finansowe związane z zadłużeniem,
hipoteką lub o trwającym postepowaniu sądowym przeciwko nieruchomości.

2. Rejstr związany z Katastrem i informacjami wynikającymi z wpisu o wybranej nieruchomości: wartość katastralna, wysokość podatku od zakupu, a także szczegóły wlasności nieruchomości z uwzględnieniem granic.

3. W przypadku rynku pierwotnego, dodatkowo sprawdzeniu mogą podelagać dokumenty związane z budową, w tym pozwolenie na budowę.

SPRAWDZENIE KONTRACHENTA

Zanim strona kupująca zostanie skojarzona ze sprzedającym, każdy z kontrahentów jest sprawdzany pod względem wiarygodności rynkowej.

W przypadku rynku pierwotnego, gromadzone są informacje na temat dotychczasowych inwestycji, opinii dotyczacych zakończonych i trwających realizacji, a także przebieg wcześniejszych transakcji.

Jeśli chodzi o rynek wtórny, strona sprzedająca weryfikoana jest w wywiadzie środowiskowym oraz dostępnych rejestrach publicznych.

Dodatkowo w każdym przypadku sprawdzeniu podlegają kwestie związane z podatkami i opłatami miejskimi czyli informacje z Gminy lub właściwego urzędu terytorialnego o niezaleganiu.

W formie uzupełniającej sprawdza się opłaty za media w tym: woda, prąd, telewizja, internet (a w przypadku ofert z rynku wtórnego opłaty związane z utrzymaniem wnieruchomości w wybranym obiekcie)

PODSTAWOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z TRANSAKCJĄ PONOSZENE PRZEZ STRONĘ KUPUJĄCA

Podatwek w związku z przeniesieniem własności, to w zależności od gminy koszt w przedziale 0,15% do 3,00% wartości.

Opłaty notarialne w zależności od kwoty transakcji i wartości nieruchomości, to koszt pomiędzy 0,10% do 1,50%.

Opłata w Rejestrze Nieruchomości w zwązku z rejestracją wynosi 0,10% ceny zakupu lub bułgarskiej wyceny podatkowej.

Przydatne informacje

PO ZAKUPIE

– Rejestracja w lokalnych Rejestrach Nieruchomości czyli polskim odpowiedniku Ksiąg Wieczystach standardowo przeprowadza notariusz bez kosztów dodatkowych po dopełnieniu formalności z transakcją.

– Pobranie wypisu dotyczącego bułgarskiego odpowiednika polskich Ksiąg Wieczystych, z Sądu Hipotecznego jest możliwe w ciągu 1 do 3 dni roboczych.

– W ciągu 30 dni od zakupu nieruchomości należy zarejestrować się w bułgarskim urzędzie statystycznym w celu uzyskania numer BULSTAT.

– Konieczna jest rejestracja we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy do celów płatnosci podatku od nieruchomości (konieczny jest numer BULSTAT).

– Podpisanie umów o dostawę mediów w tym woda, prąd, telewizja, internet.

– Zgłoszenie nowego właściciela do zarządcy nieruchomości.

– Podpisanie właściwych umów w związku z utrzymaniem nieruchomości (odpady, ubezpieczenie).

– Podpisanie własciwych umów w związku z zarządzaniem najmem.

INFORMACJE DODATKOWE

– Zakup nieruchomości w Bułgarii przebiega według zasad jednkaowych jak dla całej Unii Europejskiej.

– Zaliczka/Depozyt może być wpłacana na niezależny rachunek powierniczy prawnika lub notariusza, bez dostepu do rachunku przez stronę sprzedającą lub pośredniczącą.

– w przypadku wykrycia wad prawno-formalnych na etapie przygotowań do przeprowadzenia transakcji, zaliczka lub zadatek są zwracane w całości.

– Akt notarialny zawiera dokładny opis nieruchomości, sporzadzony jest w języku bułgarskim, a przed podpisaniem jest odczytywany i tłumaczony na język polski prze tłumacza przysięgłego. Zasady nabywania we wspólnocie małżeńskiej są takie jak dla przepisów polskich.

– Zakup może zostać dokonany tylko w formie bezgotówkowej (standardowo jest to przelew elektroniczny).

– Każdy właściciel mieszkania lub apartamentu jest jednocześnie udziałowcem w gruncie i części współnej zgodnie z wpisami w Księdze Wieczystej.

– SERVICE CHARGE to opłata roczna w związku z utrzymaniem nieruchomości i obiektu (części wspólnych), stawka jest ustalana za m2 stosownie do umowy o zarządzaniu.

WAŻNE INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH

Oficjalna strona RP dotycząca warunków wjazdu do Bułgarii w związku z sytuacją pandemiczną. 

AMBASADA RP - KOMUNIKATY BUŁGARIA

Oferty biura Estalla RDP

Wybrane statystyki z rynku nieruchomości w Bułgarii

Rynek nieruchomości w Bułgarii rozwija się od roku 2007 czyli od momentu akcesji członkowskiej do Unii Europejskiej. Wraz ze wzrostem ruchu turystycznego w tym kierunku, w dalszym ciągu notowany jest stały wzrost wartości nieruchomości. Taki stan rzeczy przewiduje się utrzymać do 2025 roku. 

Atuty Bułgarii

Stabilny rynek w obrębie EU

Członkostwo w Unii Europejskiej oraz obecność Bułgarii w NATO sprawiają że sytuacja ekonomiczna w państwie bułgarskim jest stabilna pomimo pandemii i jej skutków. Inflacja na poziomie 1,9%, średni wzrost wartości nieruchomości o blisko 5% i wzrost wksaźników turystycznych podtrzymują ciągłe zainteresowanie inwestorów zagranicznych. Dodatkowo zapowiedzi BNB Dimitara Radeva i ministra finansów Kirilla Ananyeva wskazują na zastąpienie bułgarskiego lewa walutą Euro już w 2024 roku. 

Atrakcyjny region

Atrakcyjność Bułgarii wynika z kilku czynników. Po pierwsze jest to kraj o bardzo bogatej historii sięgającej antyku. Po drugie, aspekty kulturowe tego kraju, do dnia dzisiejszego Bułgaria stawiana jest na pozycji jednego z ważniejszych ośrodków w rozwoju Europy. Po trzecie, walory geograficzne, a wśród nich piękne wybrzeża oraz urozmaicony krajobraz pasm górskich ciągnących się przez większą cześć kraju. Nie bez znaczenia są takżę warunki administracyjne, ułatwiające nie tylko podróżowanie, ale i zamieszkanie w Bułgarii. 

Korzystne warunki inwestycyjne

Fakt inwestycji europejskich o podobnej skali do tych jakie miały miejsce w Polsce, w minionym dziesięcioleciu, sprawiają że Bułgaria cały czas się rozwija w szybkim tempie. Podatek dochodowy jest stały i wynosi 10%, a dzięki umowom o braku podwójnego opdatkowania między krajami członkowskimi wspólnoty europejskiej, czyni to z Bułgarii atrakcyjny przyczółek dla firm z całego świata. Przepisy ogólne w otwarty sposób pozwalają na inwestycje w nieruchomości, a nawet w grunty po spełnieniu kilku wymogów.

Rozwój turystyki premium

Liczne ośrodki turystyczne na bułgarskim wybrzerzu oraz w górach podnoszą standard obsługi przyjezdnych do tego kraju każdego roku. Standard oferowanych nieruchomości  jest na poziomie europejskim z udogodnieniami typowymi dla słonycznych kierunków turystycznych. Baseny, spa, siłownie, restauracje i kafejki są na porzadku dziennym kompleksów wypoczynkowych. W ostatnich latach, prężnie rozwijają się aparthotele, które wraz z tanimi przelotami kuszą do wypoczynku zorganizowane wycieczki jak i indywidualnych turystów.

Oferty premium z Bułgarii

Przykład apart-hotelu

Przykład nieruchomości: ONYX LUXURY RESORT

Wysoki standard obiektu z luksusowymi udogodnieniami takimi jak: portiernia, baseny, spa, restauracja, prywatna plaża, 4 windy, tarasy widokowe; sprawiają że Onyx nie traci na wartości i cieszy się każdego roku olbrzymim zainteresowaniem turystycznym. Nadzwyczajna lokalizacja łącząca widok na morze i zielone wzgórza, stabilna sytuacja regionu są dodatkowymi atutami inwestycyjnymi.

Sprawdź inne nieruchomości

Premium

Standard obiektu

154

Liczba apartamentów

1200/m2

Ceny od 1200 Euro za m2

7/7

Liczba kondygnacji

Dlaczego Słoneczny Brzeg w Bułgarii – przekonaj się sam!

Jeśli chcesz poczuć rano bryzę znad morza, luksusowo wypocząć w nadmorskim kurorcie we własnym apartamencie, to Sveti Vlas i okolica są właściwym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. 

Jakiej nieruchomości poszukujesz?

  Współpraca przy obsłudze klienta

  Przydatne linki

  Sprawdź ceny lotów

  Tanie loty do Bułgarii sprawiają że kierunek w stronę Morza Czarnego staje się jednym z popularniejszych wyborów na wakacyjny urlop, lub kilku dniową wycieczkę.

  Sprawdź

  Porównaj ceny najmu

  Każda nieruchomość ma określony potencjał. W łatwy sposób można sprawdzić ile mieszkanie w pierwszej linii brzegowej może przynieść dochodu pasywnego.

  PORÓWNAJ

  Informacja turystyczna

  Oprócz Morza Czarnego Bułgaria ma wiele do zaoferowania. Rozwój turystyki sprawia, że oferta turystyczna atrakcji tego pieknego kraju rośnie.

  Dowiedz się więcej